Psykolog
Anne-Mette Mohr

Supervision

Supervision

Jeg tilbyder supervision, både individuelt og i gruppe, til psykologer, læger, hørekonsulenter og andre professionelle, som er interesserede i at udvikle deres faglige tilgang med den eksistentielle, fænomenologiske teori og metode.

Torsdag 28. september 2023 starter jeg et supervisionsforløb i gruppe rettet mod erfarne psykologer, som har lyst til at lade sig inspirere af den eksistentielle, fænomenologiske tilgang. Forløbet finder sted på Frederiksberg, men det er muligt at få oprettet en gruppe f.eks. i Jylland. For yderligere information klik her

Supervision foregår normalt på mit kontor i København NV – men er der tale om gruppesupervision – og er gruppen stor nok (min 5, max 6 supervisander) – afholder jeg gerne supervisionen et andet sted, såfremt dette måtte passe supervisanderne bedre. Det forudsætter dog, at jeg får dækket mine transportudgifter, og at rejseafstanden ikke er længere end, at jeg kan komme frem og tilbage på én og samme dag. Det forudsættes også, at supervisanderne selv dækker lokaleleje.

Min teoretiske baggrund for supervision og mit faglige virke

Jeg er godkendt som supervisor på specialistniveau og har en efteruddannelse i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi og supervision.

I en årrække stod nu afdøde psykolog Vibe Strøier, psykolog Charlotte Sandros og jeg selv for en eksistentiel fænomenologisk efteruddannelse rettet mod psykologer i regi af The New School of Psychology og Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi. Undervisere var blandt andet professor, mag.art., ph.d & dr.scient.adm. Jacob Dahl Rendtorff, professor Ernesto Spinelli, professor Mick Cooper, psykologerne Vibe Strøier, Ulla Giersing, Peter la Cour, Charlotte Sandros og jeg selv.

Senest har Vibe Strøier, Charlotte Sandros og jeg selv stået for en efteruddannelse for hørekonsulenter på et eksistenspsykologisk grundlag (2021-2022). Efteruddannelsen blev afholdt i Høreforeningens regi.

Derudover har jeg siden 2011 superviseret psykologer, både individuelt og i gruppe, og hørekonsulenter ud fra den eksistentielle, fænomenologiske tilgang, hvor jeg løbende tilstræber at lægge mig tæt op af den metodik og de overvejelser, som professor Ernesto Spinelli beskriver i sin bog : Practising Existential Psychotherapy.

Aktuelt er jeg i gang med at udbygge min tilgang til både klientarbejdet og supervisionen med principper fra “Focusing-metodikken” (jf. Eugene Gendlin, 1978) dels via deltagelse i kurser dels via supervision. Derudover modtager jeg løbende supervision på supervision (og på mit klientarbejde) af professor Ernesto Spinelli.

Individuel supervision – metode

Det er på ovennævnte baggrund, at jeg superviserer. Derfor er der i supervisionen blandt andet fokus på, hvordan relationen mellem dig og din klient udfolder sig, herunder om klienten får fat i følelser eller temaer i dit eget liv, som medfører, at det bliver svært for dig at se klienten i hans eller hendes livssituation eller at møde klienten dér, hvor klienten befinder sig lige nu. Målet er at få tydeliggjort og forstået dels hvad der er på spil hos din klient dels hvad der er på spil mellem klienten og dennes omgivelser og dels hvad der kunne være på spil mellem dig og din klient. Når dette lykkes, ser du typisk nye muligheder for, hvorledes du bedst kan assistere din klient til at komme overens med de udfordringer, dilemmaer eller livskriser, som bragte klienten til dig og til at få klienten et sted hen, som er mere brugbart og mulighedsgivende. Undervejs bruges den fænomenologiske udspørgeteknik (Edmund Husserl).

Supervision, hvad enten den er individuel eller i gruppe, befatter sig dermed ikke alene med din klient og dennes livsverden men også med dig og din livsverden, med samspillet mellem dig og klienten og mellem jeres livsverdener. Vi starter med klienten; så kigger vi på, hvad klienten vækker i dig, for til sidst at vende tilbage til klienten. Dermed bliver supervisionen også personlig og udviklende for dit vedkommende.

Supervision i gruppe – metode

Hvis supervisionen foregår i gruppe, vil de andre, som lytter til den igangværende supervision, primært skulle forholde sig til, hvordan det ville være, hvis det var dem, der sad med supervisandens klient. Hvad vækker klienten i dem, hvad ville være svært for dem i forhold til klienten, hvor ville de selv føle sig udfordret/ komme i spil? Ud fra denne position melder de tilbage – de skal altså ikke komme med forslag til, hvad supervisanden kunne eller burde gøre, men udelukkende se på, hvordan de selv ville agere i forhold til supervisandens klient. Dermed berører supervisionen typisk også livstemaer hos de lyttende – hvorfor supervisionen ofte medfører nye indsigter og perspektiver på livet – både i forhold til klienten og i forhold til supervisanden og hver deltager gruppen.

En supervisionsrunde er typisk af 40-45 minutters varighed inklusiv fælles refleksion. Ofte inddrages deltagerne undervejs i den pågående supervisionsrunde – alt efter supervisandens ønske og behov.

Supervision og eksistensfilosofiske begreber

Undervejs i supervisionen kommer vi helt naturligt ind på eksistensfilosofiens begreber såsom de eksistentielle grundvilkår (forbundetheden, uvisheden og den eksistentielle angst), de eksistentielle dimensioner, de eksistentielle spændinger; vores væren-i-verdenen (da-sein), kastetheden (geworfenkeit), valgene som altid er placeret i kastetheden, eksistensen som bevægelse og mulighed, ond tro, frihed med videre.

Du vil dermed blive bekendt med blandt andet Heideggers, Sartres og Bubers tanker om eksistensen.

Ønsker du at starte et forløb – eller er du og nogle andre interesserede i at påbegynde et supervisionsforløb, så send mig en mail: ammohr@protonmail.com

Priser og andre praktiske informationer

Følg dette link: Priser – Betaling