Psykolog
Anne-Mette Mohr

Tinnitus

Har du brug for hjælp til tinnitus? Så læs videre nedenfor

Hvis du har tinnitus og ønsker hjælp til at få tinnitus til at glide i baggrunden, er det meget sandsynligt, at jeg kan hjælpe dig godt videre.

Jeg har mulighed for at tilbyde dig individuelle samtaler om tinnitushåndtering, både i mit kontor i København NV og on-line. Hvis du har en lægelig henvisning, skal du første gang betale kr. 462,42. Efterfølgende skal du betale kr. 385,59 pr. session. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark” får du kr. 200 i tilskud pr. session.

Derudover starter jeg løbende gruppeterapeutiske forløb i tinnitushåndtering. Næste forløb starter mandag den 6. maj kl. 16.15-18.15. Selvom du måske umiddelbart tænker, at et gruppeforløb ikke er noget for dig, så skal du vide, at dér, hvor der vitterlig sker en forandring ret hurtigt til det bedre, netop er i disse gruppeforløb. Et gruppeterapeutisk forløb løber over 6 gange, og vi er sammen i gruppen 2 timer pr. gang. Der er normalt 4 – 5 personer i gruppen. Læs mere om det gruppeterapeutiske forløb og hvad det koster ved at klikke på dette link: gruppeterapeutiske forløb i tinnitushåndtering.

Bemærk: Du kan ikke få en lægelig henvisning på tinnitus. Hvis du har angst, let til moderat depression eller, hvis du har været ude for en traumatisk hændelse, fx at du har mistet en nærtstående, og hvis dette er med inde i billedet i forhold til tinnitus, så burde du kunne få en lægelig henvisning. Det er din læge, som vurderer, om du er berettiget til en lægelig henvisning.

Om min faglige baggrund i forhold til tinnitusbehandling

Jeg har arbejdet med tinnitus siden 1993 og har i den forbindelse taget en omfattende, tværfaglig efteruddannelse i tinnitusrehabilitering. Jeg har grundlagt House of Hearing og ledet stedet 1993-2021. Mange af House of Hearings brugere er mennesker med en plagsom tinnitus.

Derfor kan jeg hjælpe dig ud fra en psykologisk indfaldsvinkel kombineret med den audiologiske (høremæssige) og den kropslige/fysiske indfaldsvinkel. Samtidigt er jeg ikke bange for at vise dig videre, hvis min viden og erfaring kommer til kort, ligesom jeg har et stort dansk og internationalt netværk, som jeg kan rådføre mig med.

Gennem årene har jeg skrevet artikler og kapitler i engelsksprogede bøger om håndtering af tinnitus samt holdt utallige foredrag om håndtering af tinnitus, både i Danmark og ved store internationale konferencer i udlandet. I august 2024 er jeg inviteret til at være oplægsholder på den internationale konference om tinnitus og hyperacusis i Iowa, USA. Jeg er medvært på podcastserien Tinnituskompasset, som psykolog Martin Jensen er initiativtager til og drivkraften bag. Martin Jensen forsker i tinnitusbehandling. Vi er begge meget velorienterede på forskningen indenfor tinnitusområdet.

Tinnitus indflydelse på det levede liv

Ofte har tinnitus betydning for, hvordan du har det psykologisk set; du føler dig måske nedtrykt, angst, forkert, ikke-dig-selv som du plejer at være og sårbar. Måske har du allermest lyst til at trække dig tilbage fra omgivelserne, fordi du ikke har overskud til at være sammen med andre, sådan som din situation er. Samtidigt føler du dig måske alene, fordi dine omgivelser ikke rigtig formår at sætte sig ind i, hvordan du har det. Tinnitus og høretab ofte følges ad. Hvis du i tillæg til tinnitus har et høretab, betyder det, at du måske har en oplevelse af at høre igennem tinnitus. Det gør det ekstra anstrengende at få fat i, hvad de andre siger. Du udtrættes hurtigt, når du er sammen med andre, og ofte er det som om at tinnitus øges samtidigt hermed. Måske er du blevet lydoverfølsom: Alle lyde høres alt for intenst og ubehageligt, og du bliver både angst og træt, når du færdes i lydfyldte omgivelser. Tinnitus (og lydoverfølsomhed) har det med også at sætte sig i kroppen som en oplevelse af stress, uro og angst. Det kan give dig en konstant følelse af anspændthed. Måske døjer du med muskelspændinger og muskelsmerter. Det øger oplevelsen af tinnitus. Måske har du også problemer med at sove. Træthed gør det sværere at få tinnitus til at trænge i baggrunden. Du kan have svært ved at føle overskud og ved at se meningen med det hele. Du kan føle, at du er havnet i en håbløs og meningsløs situation. ”Hvorfor lige mig”, spørger du måske dig selv.  Alt dette er eksempler på, hvad tinnitus kan gøre ved dig og dit levede liv. Udfordringen er at slippe ud af tinnitus’ smertende greb, men hvordan gør du lige det? Sammen kan vi finde en vej.

Vigtigt at vide: Der er håb forude

Det kan godt lykkes for dig at få et godt liv på trods af tinnitus. En af vejene dertil kunne være individuelle samtaler eller gruppeterapeutiske tinnitushåndteringsforløb hos mig. Hvis du er interesseret, så send mig en mail – jeg svarer altid hurtigt tilbage: ammohr@protonmail.com