Psykolog
Anne-Mette Mohr

Gruppeforløb

Hvorfor vælge et gruppeterapeutisk forløb

Det er min erfaring, at mennesker, som står i belastende, eksistentielt udfordrende situationer, typisk kan have stor glæde af at møde hinanden og sammen få udforsket og sat ord på, hvordan situationen opleves. Mange udtrykker, at deltagelse i et gruppeterapeutisk forløb både opleves som et frirum og som en lettelse. Dette gælder, hvadenten man har en kronisk sygdom, et handicap, har mistet et nærtstående grundet dødsfald eller, hvis man har angst eller en depression.

Undervejs i det gruppeterapeutiske forløb sker der tit en ændring i en mere positiv retning. Mange oplever ved slutningen af forløbet, at de er kommet mere overens med den ellers så belastende situation. Modet på og glæden ved livet er begyndt at vende tilbage.

Følelser, når livet er svært

Når livet er svært, føler man sig ofte meget alene og måske endda forandret på en måde, der slet ikke svarer til, hvem man synes, at man er i virkeligheden. Tit kan man næsten ikke genkende sig selv, ja – man kan endog opleve, at man har mistet sig selv. Man kan føle sig sorgfuld, “sprød”, udsat og presset. Nogle har oplevelsen af, at deres oprindelige retning her i livet fortoner sig. I stedet optræder følelser af uoverskuelighed, meningsløshed og håbløshed. Kroppen opleves måske forpint og stressset. Søvnen kan være forringet. Det hele kan opleves gråt i gråt.

Det forstærker typisk følelserne, at omgivelserne måske ikke for alvor kan sætte sig ind i, hvordan man har det; nogle i omgivelserne har måske mistet tålmodigheden, andre virker som om, at de fejlagtigt tror, at man igen har det godt. Andre igen har trukket sig fra det ellers gode og givende venskab – eller man har måske selv trukket sig. Det kan opleves som endnu en belastende udfordring at skulle møde op på arbejdspladsen, – at skulle præstere et godt stykke arbejde og en “normal” væremåde.

Hvordan foregår et gruppeterapeutisk forløb

Gruppeterapeutiske forløb hos mig lever op til samtlige de rammer, som bør sættes, for at hver enkelt deltager kan få det maksimale ud af forløbet. Deltagerne i en given gruppe vil således stå i den samme situation (for eksempel sorg, tinnitus, angst osv). Hver især har først været til en individuel indledende samtale, som skal sikre, dels at deltagerens situation matcher de andres dels, at deltageren vil få et godt udbytte af det gruppeterapeutiske forløb.

Undervejs i det gruppeterapeutiske forløb sørger jeg for, at hver enkelt føler sig tryg, hørt og mødt – både af mig og af deltagerne i gruppen – og at alle får lige gode muligheder for at komme til orde. Man vil således ikke opleve, at nogle får det meste af taletiden, hvor andre slet ikke kommer til orde. Alle forpligter sig til at overholde tavshed omkring, hvad der tales om i gruppen. Denne forpligtelse ophører ikke, når gruppeforløbet er overstået.

Et gruppeterapeutisk forløb går typisk over 6 sessioner à 2 timers varighed (med en pause undervejs). Hver gang fremlægger jeg et relevant tema, som deltagerne kan forholde sig til, og som matcher den situation, som de står i. Alt efter deltagernes behov er der plads til erfaringsudveksling og til drøftelser af relevante temaer. Der kan også indgå små øvelser og hjemmeopgaver i forløbet, alt efter hvad forløbets overordnede tema er.

Når det gruppeterapeutiske forløb er slut

Det ses typisk, at deltagerne i et gruppeforløb er så glade for forløbet og for at have mødt hinanden, at de ønsker at mødes igen til en eller to opfølgende gruppesamtaler. Det er der naturligvis altid mulighed for. Nogle holder kontakten, når forløbet er afsluttet.

Priser

Hvis du har en lægelig henvisning: Kr. 462,42 for den individuelle session à 45 minutter. Den individuelle session er obligatorisk. Derefter koster det kr. 381,02 for den første gruppesession. Dernæst koster det kr. 331,30 for de efterfølgende sessioner. Dette såfremt der deltager mellem 3-5 personer i gruppen. Hvis der deltager 6 personer, bliver honoraret en anelse billigere. Der kan max deltage 6 personer i et gruppeforløb.

Forløbet er gratis, hvis du er mellem 18-25 år og har en lægelig henvisning

Hvis du selv betaler: Kr. 965 for den individuelle såvel som gruppesessionerne.

Interesseret i at deltage i et forløb?

Send mig en mail, hvor du skriver om dit tema/ din situation og om dit behov: ammohr@protonmail.com Så hører du fra mig.