Psykolog
Anne-Mette Mohr

Høretab

Har du brug for at få sat ord på, hvad det vil sige at have et høretab? Så læs videre:

Siden 1993 har jeg haft mange samtaler med mennesker, der er belastet af at have et høretab. Jeg har også haft mange samtaler med de nærtstående. Derigennem har jeg lært utroligt meget om, hvordan et høretab typisk påvirker livet i samtlige af dets fire dimensioner: Den fysiske, den sociale, den psykologiske og den meningsgivende dimension. Man kan sige det på den måde, at mine vigtigste læremestre har været og fortsat er mennesker med høretab.

Når man opsøger psykolog grundet et høretab, er der mange temaer på spil, netop fordi høretabet påvirker livet i alle dets dimensioner. Mine klienter med høretab taler typisk om træthed, muskelspændinger -og smerter, kropslig stress, alenehed, isolation, sorg, frustration, magtesløshed, meningsløshed, afmagt, vrede, fortvivlelse, psykisk stress, angst, håbløshed, tab af identitet og lavt selvværd, energitab, mismod eller depression – og ikke mindst – om følelser af skam, ensomhed og isolation. Mennesker, som grundet en indre-øre-betinget sygdom, har vekslende hørelse, udtrykker, at “dagens humør” afhænger af, hvor godt man hører netop den dag.

Det, som er det helt særlige ved et høretab er, at høretabet hyppigst kommer til udtryk i det fælles, altså når der samtales: Når der skal lyttes, forstås og reageres. Når der kommunikeres/ samtales, er ansvaret for, at det som siges, høres af alle, også af personen med høretab, et fælles ansvar. Det er ikke kun personen med høretabet, som har ansvaret for at få det hele med.

Derfor falder samtalen også ofte på samværet med ægtefælle/partner, børn, børnebørn, venner og kolleger og på hvordan, at høretabet fylder her. Hvilke krav kan man tillade sig at stille – hvad skal man lade ligge? Hvor går man hen, når det hele bliver for meget? Hvordan kan man leve med at være reduceret af høretabet, når man ved, at man med en rimelig normal hørelse ville kunne meget andet og mere? Hvordan får man jobcentret til at forstå, at man ikke er neurotisk eller doven, når man ikke længere kan passe sit arbejde endsige bare på halv tid? Hvordan ser fremtiden ud økonomisk set?

Hvis du klikker her, kommer du ind på en side, hvor du kan se, hvordan en såkaldt ”Vurdering fra Psykolog” til jobcentret, typisk kan se ud, hvis man har et middelsvært høretab, hvor skelneevnen også er berørt.

Det er i ovennævnte ”landskab”, at mennesker med høretab, deres pårørende og jeg typisk bevæger os rundt – dels med henblik på at få fat i hvor det virkelig er svært, dels med henblik på at undersøge hvilke muligheder der er for at komme overens med situationen bedst muligt.

Undertiden mødes nogle af mine klienter med høretab i en mindre gruppe sammen med mig – nogle gange deltager også nærtstående, andre gange er det kun mig og så de berørte selv. Det at få talt sammen med andre om, hvordan livet med høretab kan opleves, nedsætter følelsen af alenehed og medgiver en følelse af igen at være ”en del af”. Dette kan opleves både som helende og befriende. Derfor er gruppesamtalerne ofte meget givtige for hver af deltagerne.

Skriv til mig, hvis du kunne være interesseret i et forløb hos mig, jeg svarer altid hurtigt tilbage. Der kan være noget ventetid, men jeg gør altid alt hvad jeg kan for at finde tid til mennesker med høretab. Her har du min mailadresse: ammohr@protonmail.com