Psykolog
Anne-Mette Mohr

Tværfagligt Gruppeterapeutisk Forløb i Tinnitus håndtering efteråret 2024

Tværfagligt Gruppeterapeutisk Forløb i Tinnitus håndtering efteråret 2024

Hvis du føler dig i krise grundet tinnitus, måske med følelser af angst og uro, nedtrykthed, hjælpeløshed og magtesløshed, så kunne dette Tværfaglige Gruppeterapeutiske forløb måske være noget for dig. 

Det Tværfaglige Gruppeterapeutiske Forløb er udviklet af fysioterapeuterne Ida Castberg og Hanne Alfsen og af psykolog Anne-Mette Mohr. Det er disse tre, som sammen står for det tværfaglige forløb. Forløbet er støttet af Fonden for Bedre Hørelse.

Forløbet foregår på følgende måde:

Du skal først til 2 indledende, individuelle sessioner dels hos Anne-Mette Mohr dels hos en af fysioterapeuterne. Sessionen hos Anne-Mette er af 3 kvarters varighed, sessionen hos fysioterapeuten er à 30 minutter. Formålet hermed er dels at give dig yderligere information om forløbet, dels at vurdere om du vil kunne få noget ud af at deltage. Hvis ej, vil du få rådgivning om, hvor og hvordan du kommer videre.

Derefter fortsætter du over 7 gange à 3 timers varighed i det gruppeterapeutiske forløb, hvor der er plads til i alt 6 deltagere. 

Hver gang er delt op i to halvdele, hvor du først er sammen med fysioterapeuterne Ida Castberg og Hanne Alfsen og derefter sammen med psykolog Anne-Mette Mohr. Der er indlagt pause mellem de to halvdele.

Hver gang er der vidensformidling, introduktion til let fysisk træning og afspændingsteknikker, gruppeterapeutiske samtaler om håndtering af tinnitus og – efter behov – om livstemaer/ psyko-sociale belastninger samt instruktion i hjemmeøvelser, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne.

Forløbet ledes med en venlig og fast hånd af Anne-Mette Mohr, Hanne Alfsen og Ida Castberg, som sørger for, at alle kommer til orde, at man lytter til hinanden, undlader at komme med gode råd, og at man udfører den fysiske træning rigtigt. 

Praktiske informationer:

 • Dag og datoer: Mandagene 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11 og 25.11. 2024. De indledende individuelle samtaler vil blive placeret efter nærmere aftale i første halvdel af august måned
 • Tid: kl.16.30-19.30, i alt 3 timer pr. gang
 • Sted: Sankt Knuds Vej 36, 1. – 1903 Frederiksberg C
 • Deltagerantal: Max 6 
 • Pris: Hvis du har en lægelig henvisning til psykologhjælp, er prisen for hele forløbet inklusive de individuelle sessioner med psykolog og fysioterapeut kr. 2100 kr. Hvis du ikke har en lægelig henvisning til psykologhjælp, koster forløbet kr. 8000,00. Du er velkommen til at benytte din sundhedsforsikring, såfremt du har en sådan
 • Betaling: Der afregnes via fremsendt faktura
 • Hvis du ønsker at deltage: Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com. Skriv gerne lidt om dit liv med tinnitus
 • Sidste frist for tilmelding: Fredag  d.16. august 2024 kl. 18.00. Efter denne dato er tilmelding bindende.
 • Yderligere information: ammohr@protonmail.com

VIGTIGT:

Der er nogle forudsætninger for, at du kan deltage:

 • Du skal opleve, at tinnitus udgør et væsentligt problem for din livskvalitet
 • Du skal have mulighed for både at komme til de indledende individuelle samtaler og til samtlige de 7 gange, som gruppeforløbet løber over.
 • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge og have fået målt din hørelse for nylig. Underviserne vil nemlig gerne se din hørekurve/ audiogram.
 • Din hørelse skal være så god, at du rimeligt ubesværet kan føre en samtale.
 • Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx svær depression, hjernerystelse eller lignende, skal du være i behandling eller parat til at gå i en eventuelt lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession.
 • Du skal være indstillet på løbende at udfylde nogle spørgeskemaer, som er med til at klarlægge og evaluere, hvordan du har det med tinnitus.
 • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
 • Du skal forpligte dig til at lave hjemmeopgaver/øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
 • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.