Psykolog
Anne-Mette Mohr

Psykologfagligt virke hørelse

Psykologfagligt virke indenfor høretab, tinnitus og indre-øre-betinget svimmelhed, fx Menières sygdom:

23.01.1995 – 31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme)

15.01.2001 – november 2021: Leder af videreførelsen af Den Psyko-Sociale Rådgivning, nu under navnet House of Hearing, Sankt Knuds Vej 36.1, 1903 Frederiksberg C

1994 – januar 2023: Mere end 12.600 individuelle psykologsamtaler om afhjælpning og håndtering høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-ørebetinget svimmelhed, herunder hvordan man selv og omgivelserne bedst kan komme overens hermed (antallet af psykologsamtaler er beregnet ud fra 46 arbejdsuger pr. år med gennemsnitligt 10 psykologsamtaler pr. uge indenfor høreområdet). Gruppeterapeutiske forløb er ikke medregnet.

1998 – 1999: Opbygning og afvikling (herunder undervisning) af et efteruddannelsesforløb for 30 danske hørekonsulenter (2 fra hvert af de daværende amters kommunikationscentre)

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for høreapparatvirksomheden Widex på projekt ”Widex Human Capacity”: Hvordan sikrer man, at høreapparatsbrugeren bruger sit høreapparat? Projektet henvendte sig til audiologopæder og høreklinikker (danske såvel som internationale)

2021-2022: Opbygning og afvikling af efteruddannelse for hørekonsulenter på et eksistenspsykologisk grundlag. Arrangør: Høreforeningen

2022- : Medvært på podcastserien Tinnituskompasset

1999 – : Oplægsholder, foredragsholder, underviser omkring hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed i forhold til de berørte selv, deres pårørende, hørepædagoger, ørelæger, præster både i Danmark og i udlandet, eksempelvis ved:

  • The Annual Conference on Management of The Tinnitus Patient, Iowa City, USA 1999-2010 (Guest of Honor i 2014+2017)
  • Oticon’s konference for professionelle ”A Revolution for the Senses” i Orlando, 2015;
  • Temadage og workshops for ørelæger og deres personale(2016, 2017, 2018, 2023) om rehabilitering af mennesker med indre-øre-betinget svimmelhed og tinnitus
  • Tinnitus- og Menière-temadage i Høreforeningens regi
  • Foredrag om håndtering af høretab, tinnitus og øresygdomme i Høreforeningens lokalafdelinger og i Ældre Sagens lokalafdelinger
  • The International Tinnitus Seminar & I World Tinnitus CongressWarsaw, Polen, Maj 2017 (oplægsholder og chair)