Psykolog
Anne-Mette Mohr

Middelfart

TEMADAG med WORKSHOP: Ørelægens værktøjskasse til svimle og tinnitusplagede

BAGGRUND:

Gruppen af svimle- og tinnitusplagede patienter kan være en udfordring både i privat praksis og på hospitalsafdelinger. Der kræves ofte god tid og en holistisk indsats for, at patienten oplever god behandling, og at livskvaliteten opretholdes.

Spørgsmålet er: Hvordan hjælper ørelægen bedst denne patientgruppe, uden at ørelægen skal agere læge, fysioterapeut, psykolog, audiologopæd og afspændingspædagog på en og samme gang? På temadagen får du svar på dette spørgsmål.

FORMÅL:

At introducere ørelægen og medarbejdere i klinikken (f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut) til tværfaglig viden og værktøjer til brug for både klinikerne og patienterne.

HVOR:

Firmaet Interacoustics i Middelfart, som lægger lokaler og beværtning til seminaret.

HVORNÅR:

Fredag den 3. marts 2023 kl. 09.30-15.15

UNDERVISERE:

Cheflæge Mads Klokker, Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet

Psykolog Anne-Mette Mohr, Psykologcentret NV

Fysioterapeut Hanne Alfsen, IBC fysioterapi og House of Hearing

To patienter

TILMELDING:

amm@psykologcentret-nv.dk

Workshoppen er gratis og non-profit. Den forestås og er arrangeret af Anne-Mette Mohr og Mads Klokker i joint ventures mellem House of Hearing og ØNH-kir. & Aud. Afd. Rigshospitalet.