Psykolog
Anne-Mette Mohr

Høretab, Nykøbing F

Er du pårørende til en person, der siger, at du MUMLER eller måske har sine høreapparater parkeret i en skuffe? Så er det dig som pårørende og din nærtstående med høretab, som vi gerne vil have fat i til dette foredrag.

Det er vigtigt for livskvaliteten, at man hører så godt som muligt, sådan så man både kan høre og blive hørt og få det vigtige med. Samtalen må ikke ”forsvinde”, for det at kunne høre og tale sammen højner livsglæden og livskvaliteten: Når man kan høre, føler man sig ikke udenfor men som en del af det fælles.

Desværre er der mange, som ikke er klar over, hvor dårligt de hører – eller også vil de ikke være ved, at de hører dårligt. Det belaster både omgivelserne og den ramte, og gør begge parter kede af det. Andre har fået et høreapparat, som ikke fungerer, ofte fordi det ikke indstillet rigtigt. Som resultat ligger høreapparatet i skuffen. Igen påvirker det samtalen, og frustrerer både den ramte og omgivelserne.

Vi får lørdag den 13. maj 2023 besøg af psykolog Anne-Mette Mohr, som igennem 30 år har arbejdet med mennesker, der har høreproblemer og deres pårørende. Hun vil fortælle, hvordan hørelsen fungerer, herunder hvad det vil sige at have et skelnetab, og hvad det betyder for evnen til at høre. Hun vil også komme ind på, hvorfor det er vigtigt at få et høreapparat, når hørelsen begynder at gå den forkerte vej. Hun vil orientere om vejen til at få et høreapparat. Vigtigst af alt vil hun fortælle om strategier til at få samtalen til at fungere, når der er et høretab på spil: Hun vil således komme ind på, hvordan de pårørende bedst håndterer udfordringerne ved at være sammen med personer, hvor hørelsen er dårlig, og hvor der er problemer med at få hørelsen til at fungere tilfredsstillende.

Der vil være god tid til at stille spørgsmål om, hvordan en hørenedsættelse begrænser den ramte, og hvad man som pårørende kan gøre, for at samtalen bliver lettere at føre.

Indbydelsen til dette foredrag gælder derfor både pårørende, høreapparatbrugere og kommende høreapparatbrugere, for hvis jeres kommunikation skal blive mere problemfri i fremtiden, er det vigtigt, at begge parter deltager. Det kan være ægtepar eller andre familiekombinationer f.eks. forældre/børn, hvor problemet også er en del af dagligdagen. Vi vil glæde os til at se jer.

Kærlig hilsen Ældre Sagen, Nykøbing F- Sydfalster