Psykolog
Anne-Mette Mohr

CV Det fulde

Anne-Mettes uddannelse og CV

Uddannelse og efteruddannelse:

1994: Cand.psych. fra Københavns Universitet

1996-1998: Efteruddannelse i Tinnitus- og Høreterapi, Bad Arolsen, Tyskland

24.08.2001: Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet

Marts 2005: Efteruddannet som eksistentiel-fænomenologisk psykoterapeut (en tre-årig efteruddannelse)

11.03.2008 : Godkendt som specialist i Klinisk Psykolog og Psykoterapi af Dansk Psykolog Forening

16.09.2013: Godkendt som supervisor på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening

Jeg opdaterer løbende min faglighed ved deltagelse i kurser og efteruddannelser, som udbydes af Dansk Psykologforening eller som jeg selv i samarbejde med kolleger arrangerer.

Psykologfagligt virke:

23.01.1995-31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen: Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme)

15.01.2001-01.01.2011: Privatpraktiserende psykolog i Den Tværfaglige Sundhedsklinik

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

2011-2014: Konsulent for Dansk Standard

01.07.2005-2016: Medstifter og medindehaver af Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi – en efteruddannelsesinstitution rettet mod psykologer.

01.01.2011-….: Privatpraktiserende psykolog med ydernummer i egen virksomhed: Psykologcentret NV (Ydernummer betyder, at jeg tager imod personer, som har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp).

Psykologfagligt virke indenfor høretab, tinnitus og indre-ørebetinget svimmelhed, fx Menières sygdom:

23.01.1995 – 31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme)

15.01.2001 – november 2021: Leder af videreførelsen af Den Psyko-Sociale Rådgivning, nu under navnet House of Hearing, Sankt Knuds Vej 36.1, 1903 Frederiksberg C

1994 – januar 2023: Mere end 12.600 individuelle psykologsamtaler om afhjælpning og håndtering høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-ørebetinget svimmelhed, herunder hvordan man selv og omgivelserne bedst kan komme overens hermed (antallet af psykologsamtaler er beregnet ud fra 46 arbejdsuger pr. år med gennemsnitligt 10 psykologsamtaler pr. uge indenfor høreområdet). Gruppeterapeutiske forløb er ikke medregnet.

1998 – 1999: Opbygning og afvikling (herunder undervisning) af et efteruddannelsesforløb for 30 danske hørekonsulenter (2 fra hvert af de daværende amters kommunikationscentre)

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for høreapparatvirksomheden Widex på projekt ”Widex Human Capacity”: Hvordan sikrer man, at høreapparatsbrugeren bruger sit høreapparat? Projektet henvendte sig til audiologopæder og høreklinikker (danske såvel som internationale) af Widex høreapparater

2021-2022: Opbygning og afvikling af efteruddannelse for hørekonsulenter på et eksistenspsykologisk grundlag. Arrangør: Høreforeningen

2022- : Medvært på podcastserien Tinnituskompasset

1999 – : Oplægsholder, foredragsholder, underviser omkring hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed i forhold til de berørte selv, deres pårørende, hørepædagoger, ørelæger, præster både i Danmark og i udlandet, eksempelvis ved:

  • The Annual Conference on Management of The Tinnitus Patient, Iowa City, USA 1999-2010 (Guest of Honor i 2014+2017)
  • Oticon’s konference for professionelle ”A Revolution for the Senses” i Orlando, 2015;
  • Temadage for ørelæger i 2016, 2017, 2018, 2023 om rehabilitering af mennesker med indre-øre-betinget svimmelhed.
  • Tinnitus- og Menière-temadage i Høreforeningens regi;
  • Foredrag om håndtering af høretab, tinnitus og øresygdomme i Høreforeningens lokalafdelinger og i Ældre Sagens lokalafdelinger
  • The International Tinnitus Seminar & I World Tinnitus CongressWarsaw, Polen, Maj 2017 (oplægsholder og chair);

Publikationer:

”Tværfaglig Tinnitus Screening – en tværfaglig rehabiliteringsmodel og et materiale til screening af tinnitusramte”. Jepsen, A., Mohr, A-M., Brix, E., Wulff, K. Kommunikationscentret i Frederiksborg Amt, 2001

”Fallbeispiel Herr Peters, Psychologische Arbeitsmethoden und Ûberlegungen”. Nelting, M.: Hyperacusis, Frühzeitig erkennen, aktiv handeln (Thieme, 2003)

”Tinnitus Person-Centered Therapy”.Tyler, R.S., (ed):Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme,  2006)

”Your Life and Tinnitus”.Tyler, R.S., (ed): The Consumer Handbook on Tinnitus,(Auricle Ink Publishers, 2008+2017)

“Is CBT for Tinnitus Overemphasized?” Tyler, R.S., Mohr, AM: The Hearing Journal, 2017

“Three-Track Tinnitus Protocol: Counseling Emphasizing the Patient, the Clinician, and the Alliance”. Tyler, R.S., (ed): Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme, 2022)