Psykolog
Anne-Mette Mohr

Tinnitusgruppe 1. halvdel af 2024

Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering første halvår 2024

Dette gruppeterapeutiske forløb kommer grundigt ind omkring tinnitus, herunder hvilke behandlingsmetoder, der findes, hvor du kan få yderligere professionel hjælp, hvordan du kan få styr på eventuel sideløbende angst, depression eller på, hvad der ellers måtte være til stede af belastninger i dit liv udover tinnitus.

Formålet er at få tinnitus til at glide i baggrunden, så den ikke fylder hele “landskabet”.

Datoer og tidspunkter for gruppeforløbet

Mandagene 29.4, 6.5, 13.5, 27.5, 3.6 og 10.6.2024 i tidsrummet kl. 16.15-18.15.

Forud for gruppeforløbet skal du komme til en individuel samtale med Anne-Mette Mohr à 3 kvarters varighed, hvor vi blandt andet sammen vil vurdere, om du vil kunne få noget ud af at deltage i forløbet. Der er også nogle forudsætninger for, at du kan deltage. Læs videre nedenfor.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse for nylig.
  • Din hørelse skal være så god, at du rimelig ubesværet kan føre en samtale.
  • Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx svær depression, hjernerystelse eller lignende skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuel lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession.
  • Du skal være indstillet på at udfylde nogle spørgeskemaer, som er med til at klarlægge, hvordan du har det med tinnitus.
  • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
  • Du skal forpligte dig til at komme hver gang og til at lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
  • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

Kort om det gruppeterapeutiske forløb:

Du og de andre deltagere mødes 6 gange à 2 timers varighed. Her vil du få viden, indsigt og værktøjer til håndtering af både din tinnitus og dine livsomstændigheder, som de ser ud aktuelt. Hver session består derfor af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale og erfaringsudveksling, små øvelser samt instruktion i en hjemmeøvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne. Sessionerne ledes med en venlig og fast hånd af Anne-Mette, som sørger for, at alle kommer til orde, at man lytter til hinanden, og at man i videst muligt omfang undlader at give hinanden “gode råd”. Det vigtige er, at hver især finder sin egen vej og lærer at lytte til sig selv.

Det er vigtigt, at du prioriterer at møde op samtlige 6 gange, både af hensyn til dit eget udbytte men også af hensyn til de andre deltagere.

Praktiske informationer:

De indledende individuelle samtaler vil blive placeret efter nærmere aftale i april måned

Sted:

Lygten 2 C, 3. Sal, 2400 København NV

Pris:

Hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle session: Kr. 462,42

Gruppesessionerne: Kr. 381,02 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 331,30 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Bemærk: Du kan ikke få en lægelig henvisning på tinnitus. Hvis du har angst, let til moderat depression eller, hvis du har været ude for en traumatisk hændelse, fx at du har mistet en nærtstående, og hvis dette er med inde i billedet i forhold til tinnitus, så burde du kunne få en lægelig henvisning. Det er din læge, som vurderer, om du er berettiget til en lægelig henvisning.

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

965,00 kr. pr gang – individuelt som i gruppe.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Bemærk: Beløbene kan ændre sig en smule men ikke væsentligt.

Betaling:

Der afregnes kontant, via mobilbankoverførsel eller ved fremsendt faktura, hvorpå der findes et +71 indbetalingsnummer

Deltagerantal:

Minimum 3 max 6 personer

Ønske om deltagelse:

Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com

Sidste frist for tilmelding:

Onsdag 17. april 2024 kl. 18.00. Efter denne dato er tilmelding bindende

Yderligere information:

Send en mail: ammohr@protonmail.com

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.