Psykolog
Anne-Mette Mohr

Tinnitusgruppe 2. halvdel af 2023

Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering andet halvår 2023 (datoerne er ikke fastlagt endnu)

Det skønnes, at godt 15% af befolkningen har tinnitus. For nogle fylder tinnitus ikke så meget, for andre kan det undertiden være generende, og for andre igen kan tinnitus være voldsomt belastende. Det er meget almindeligt, at man udvikler angst eller en let depression grundet tinnitus. Nogle gange har man i forvejen nogle problemer med angst eller depression, eller også står man i en vanskelig livssituation, hvor tinnitus bliver dråben, der får bægret til at flyde over.

Det er tit svært for omgivelserne at sætte sig ind i, hvordan det er at have tinnitus, så ofte kan man også føle sig alene og udenfor grundet situationen.

Dette gruppeterapeutiske forløb kommer grundigt ind omkring tinnitus, hvad det er, hvilke behandlingsmetoder, der findes, hvor man kan få yderligere professionel hjælp, hvordan man kan få styr på eventuel sideløbende angst, depression eller på, hvad der ellers måtte være til stede af belastninger i livet udover tinnitus.

Formålet er at få tinnitus til at glide i baggrunden, så den ikke generer.

Datoer og tidspunkter for gruppeforløbet:

Datoerne er ikke fastlagt endnu, men gruppen vil mødes på tirsdage i tidsrummet kl. 16.15-18.15. Der er en pause undervejs.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse for nylig.
  • Din hørelse skal være så god, at du rimelig ubesværet kan føre en samtale.
  • Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx svær depression, hjernerystelse eller lignende skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuel lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession.
  • Du skal være indstillet på at udfylde nogle spørgeskemaer, som er med til at klarlægge, hvordan du har det med tinnitus.
  • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
  • Du skal forpligte dig til at komme hver gang og til at lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
  • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

Kort om forløbet:

Du starter med en individuel enkeltsession à 45 minutters varighed hos Anne-Mette, hvor din problemstilling med tinnitus, dine forventninger og forudsætninger vil blive afklaret.

Derefter fortsættes der i gruppe over 7 gange à 2 timers varighed. Her vil du få viden, indsigt og værktøjer til håndtering af både din tinnitus og dine livsomstændigheder, som de ser ud aktuelt. Hver session består derfor af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale og erfaringsudveksling, små øvelser samt instruktion i en hjemmeøvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne.

Praktiske informationer:

De indledende individuelle samtaler vil blive placeret efter nærmere aftale.

Sted:

Lygten 2 C, 3. Sal, 2400 København NV

Pris:

Hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle session: Kr. 449,18

Gruppesessionerne: Kr. 360,85 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 313,76 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Bemærk: Du kan ikke få en lægelig henvisning på tinnitus. Hvis du har angst, let til moderat depression eller, hvis du har været ude for en traumatisk hændelse, fx at du har mistet en nærtstående, og hvis dette er med inde i billedet i forhold til tinnitus, så burde du kunne få en lægelig henvisning. Det er din læge, som vurderer, om du er berettiget til en lægelig henvisning.

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

950 kr. pr gang – individuelt som i gruppe.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Bemærk: Beløbene kan ændre sig en smule men ikke væsentligt.

Betaling:

Der afregnes pr. gang via Mobile Pay eller kontant

Deltagerantal:

Minimum 3 max 6 personer

Ønske om deltagelse:

Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com

Sidste frist for tilmelding:

Mandag 23. januar 2023 kl. 21.00. Efter denne dato er tilmelding bindende

Yderligere information:

Send en mail: ammohr@protonmail.com

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.