Psykolog
Anne-Mette Mohr

Online Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering

Online gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering ved psykolog Anne-Mette Mohr og psykolog Martin Jensen

 • Har du svært ved at håndtere tinnitus i din dagligdag?
 • Oplever du at tinnitus tager for meget af din opmærksomhed?
 • Føler du dig alene, stresset, angst eller depressiv grundet tinnitus?
 • Har du brug for konkrete værktøjer, der kan få tinnitus til at fylde mindre i dit liv?

så kan det være, at dette online gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering er noget for dig. Formålet med forløbet er at lede dig ind på en vej, hvor tinnitus glider stedse mere i baggrunden.

Forløbet forestås af psykologerne Anne-Mette Mohr og Martin Jensen, som du måske kender fra podcastserien, Tinnituskompasset. Anne-Mette Mohr har arbejdet med tinnitus og tinnitushåndtering siden 1992. Martin Jensen forsker i tinnitus og tinnitusbehandling.

Forløbet finder sted på onsdagene 1.3, 8.3, 22.3, 29.3, 13.4, 19.4 2023 i tidsrummet kl. 16.15-18.15. Der er plads til i alt 6 deltagere. Forløbet gennemføres, hvis 3 personer ønsker at deltage.

Det sker undervejs på det gruppeterapeutiske forløb

På forløbet kommer vi grundigt ind omkring tinnitus, hvad det er, hvordan hjernens alarmberedskab spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af en belastende tinnitus, og hvordan du bedre kan styre dit alarmberedskab; du vil få viden om, hvor du kan få yderligere professionel hjælp; vi vil også se på, om eventuel sideløbende stress, angst, depression, traumer eller eksistentielle udfordringer er med til at forværre eller vedligeholde din tinnitus. Vi vil se på, hvilke muligheder der er, for at du kan få styr på sådanne eventuelle sideløbende belastninger. Du får altså indsigt, viden og værktøjer samt mulighed for positiv erfaringsudveksling med ligestillede. Mellem sessionerne skal du gennemføre diverse øvelser, som sigter på at få tinnitus til at fylde mindre. Du vil herigennem opnå en bedre forståelse for tinnitus og de bio-psyko-sociale mekanismer, der kan være med til at fastholde dig i en negativ, måske fastlåst, spiral.

Forudsætninger for deltagelse:

Der er nogle personlige og praktiske forudsætninger, som skal være opfyldte, for at du kan tilbydes en plads på dette gruppeterapeutiske forløb

Personlige forudsætninger:

 • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse for nylig og dermed kunne fremvise en hørekurve/ audiogram
 • Din hørelse skal være så god, at du rimelig ubesværet kan høre og føre en samtale online
 • Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx svær depression, hjernerystelse eller lignende, skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuel lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession eller undervejs
 • Du skal være indstillet på at udfylde nogle spørgeskemaer, som er med til at klarlægge, hvordan du har det med tinnitus.
 • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
 • Du skal deltage ved hver session og lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
 • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

Praktiske online forudsætninger:

Du skal have

•   en god og stabil internetforbindelse

•   erfaring med at mødes på online platforme

•   adgang til et lokale, hvor du kan være helt uforstyrret (af både mennesker og eventuelle kæledyr)

•   en computer eller en tablet/Ipad (telefon egner sig ikke)

•   lukket helt ned for emails, sms’er, telefonopkald og andre elektroniske meddelelser, når det online gruppeforløb finder sted

Forud for eventuel deltagelse i forløbet skal du have en individuel session à 45 minutter med Anne-Mette Mohr og Martin Jensen. Her vil vi sammen med dig vurdere, om det er relevant for dig at deltage i forløbet. De indledende individuelle samtaler vil efter nærmere aftale med Anne-Mette Mohr og Martin Jensen blive placeret på hverdage i tidsrummet kl. 10.00-17.00 i perioden 1. til 22. februar.

Hvis du ønsker at deltage:

1. Start med at sende en mail til ammohr@protonmail.com. Oplys navn, adresse og telefonnummer. Skriv i overordnede træk dine problemstillinger med tinnitus, dine behov og forventninger.

2. Herefter vil du få tilsendt nogle spørgeskemaer pr. mail, som du skal udfylde og returnere

3. Afhængig af dine besvarelser kan vi enten a) sende dig et par opfølgende spørgeskemaer, som hjælper os til at skabe et overblik over din situation, inden vi inviterer dig til en individuel online samtale eller b) vi kan invitere dig direkte til en online samtale á 45 min. varighed.

Hvis du får tilbudt en plads, vil du få tilsendt en kontrakt, som bekræfter, at du er indforstået med at opfylde de forudsætninger, som deltagelse i gruppeforløbet kræver. Kontrakten skal underskrives og returneres.

Priser:

Dette online gruppeterapeutiske forløb har modtaget støtte fra Fonden for Bedre Hørelse. Derfor er prisen lav på trods af, at der ved hver session deltager to psykologer.

Hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle online session: 427,56 kr.

Online gruppesessionerne: 383,12 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 333,12 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Bemærk, at priserne for gruppesessionerne kan falde en anelse, hvis der deltager mere end 3 personer i gruppen.

Bemærk også, at du ikke kan få en lægelig henvisning på tinnitus. Hvis du sideløbende med tinnitus har udviklet angst, er let til moderat depressiv eller, hvis du har været udsat for belastende oplevelser såsom dødsfald, som har en negativ påvirkning af tinnitus, kan din læge vurdere, om du er berettiget til en lægelig henvisning. Det er alene din læge, som beslutter, hvorvidt en henvisning til psykologhjælp kan gives.

Hvis du har en lægelig henvisning, skal Anne-Mette Mohr på et tidspunkt have dit cpr.nr. Dette aftales henad vejen. 

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

1000 kr. for den individuelle online samtale, derefter 900 kr. for gruppesamtalerne.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Betaling:

Der afregnes pr. gang via Mobile Pay.  

Først til mølle-princippet:

Bemærk: Vi behandler de indkomne ansøgere fra toppen og ned. Får du ikke plads på dette forløb, kan du tilkendegive, om du er interesseret i at få besked næste gang, vi opretter et forløb.

Sidste frist for tilmelding er d. 14. februar.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.